طراحي و توليد اسناد و مدارك امنيتي

یکی دیگر از فعالیت های مجموعه شركت آرياد مشاوره و اجرا در زمینه طراحی امنیتی بوسیله نرم افزار های خاص و قدرتمند می باشد .

از آنجا که اسناد و محصولات شرکت ها، کارخانجات، صنایع ،ادارات و سازمان ها متنوع بوده، وهر کدام تکنیک یا ابزار خاصی برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده را نیاز دارند، لذا فعالیت های کلی شركت آرياد شامل موارد زیر می باشد :

  1. طراحی امنیتی اسناد، اوراق بهادار و کارت ها (Security Design)
  2. مشاوره و ارائه راهکارهای استفاده از کاغذهای غیر قابل کپی و دارای المانهای امنیتی
  3. ارائه نرم افزار و انواع سخت افزارهای مربوط به سیستم های بارکد
  4. طراحی و تولید کارت های شناسائی غیر قابل جعل با اطلاعات نامرئی