کارت پرینتر

پرینترهای کارت شناسایی و کارتپی وی سی یکی از جدیدترین دستگاه های چاپ کارت شناسایی و کارت پی وی سی میباشند که جهت چاپ انواع کارتهای اعتباری،کارتهای هوشمند،کارتهای پرسنلی،کارتهای شناسایی،کارتهای RFID، کارتهای دانشجویی ، کارتهای ویزیت و......مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از کارت پرینترها ابزاری در اختیار است که بتوان انواع کارتها را در تعداد کم چاپ نمود .

چاپ انواع کارت
چاپ كارت پرسنلي
چاپ کارت pvc